Pagina wordt geladen ...
openingstijden ma t/m vrij 09:00 tot 18:00 | za 10:00 tot 17:00
locatie van Vlissingenstraat 43b | 9403 BB Assen
logo feedbackcompany
logo feedbackcompany

Kwalitatief hoogwaardige occasions
de beste service snelle levertijd eerlijke prijzen
altijd een goed bod op uw huidige auto

Bekijk alle occasions Contact opnemen

Autohuis Bakker, verleent u hierbij toegang tot www.autohuisbakker.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Autohuis Bakkerbehoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Autohuis Bakker spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autohuis Bakker.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Autohuis Bakker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autohuis Bakker.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autohuis Bakker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy:

Autohuis Bakker verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aanbieden van informatie en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van onze dienstverlening. In bepaalde gevallen heeft Autohuis Bakker bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij de uitvoering van sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om u te vragen naar eventueel aanvullende informatie.

Bescherming

Autohuis Bakker is ervan overtuigd, dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van groot belang is. Autohuis Bakker heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle personen, die kennis kunnen nemen van de door Autohuis Bakker vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet meer gebruikt mogen worden of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken.

Service

Hoewel Autohuis Bakker er altijd naar streeft om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen wij verzoeken afwijzen, indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn, onredelijk grote technische inspanningen vereisen of praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn. Indien wij u toegang tot uw informatie kunnen bieden of deze kunnen corrigeren, zullen wij dit kosteloos doen, tenzij dit praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Wij streven ernaar onze diensten uit te voeren op een manier die informatie beschermt tegen onopzettelijke of moedwillige vernietiging.

Google Analytics

Autohuis Bakker kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Autohuis Bakker te helpen analyseren, hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden, hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens, waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van de Smidts schilders website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden, zoals hiervoor omschreven.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Autohuis Bakker , telefoonnummer 0592 - 481153.

Wijzigingen

Autohuis Bakker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2016.

Wat onze klanten over ons zeggen

Kwalitatief hoogwaardige occasions | De beste service | Snelle levertijd | Eerlijke prijzen | Altijd een goed bod op uw huidige auto